Jevner palestinske hus med jorda

Gjennom investeringen i Caterpillar har Oljefondet blitt involvert i en rettssak om krigsforbrytelser i palestinske områder.