Flere vil ta høyere utdanning innen olje- og gassrelaterte fag