Industrieventyr på Lista

Med vitale deler til BMW, Volvo og Jaguar kjemper Alcoa på Lista ibilindustriens eliteserie.