Defensiv Lindbæk tar ansvar

Statoils styreleder Jannik Lindbæk tok initiativet tilfusjonssamtalene med Hydro, og beklager at ikke hele styret bleinformert etterpå.