Sterke tall fra Solstad

Solstad Offshore fram et resultat for 2003, som er nesten like godt som for året før.