• Thomas Førde

Opprør langs kysten

Nær sagt alle knytt til fiskeri og skipsfart samlar seg nå til eit massivt opprør mot regjeringa sitt framlegg til avgift på utslepp av nitrogenoksid (NO).