• Arnt Olav Klippenberg

Egersundere inn i Fjord Line

Fjord Line er ikke lenger et bergensdominert rederi når Ole og Frode Teigen fra Egersund går inn i selskapet i dag.