Kraftig nedgang på verdens børser

Krigsfrykt herjer verdens børser. Oslo Børs faller mer enn de fleste.