Bugnende ordrebøker

Bygg— og anleggsbransjen i Rogaland har rekordhøy ordrereserve. Rekruttering av nye fagfolk kan bli et problem.