- Ikke grunnlag for straffeansvar

Statoil la fredag fram rapporten om den såkalte Horton-avtalen, somførte til at Økokrim tok ut korrupsjonssiktelse mot Statoil. Denkonkluderer med at det ikke foreligger grunnlag for straffeansvar,verken for Statoil som foretak eller enkeltpersoner i Statoil.