300 tankskip er svartelista

300 skip på ei ny observasjonsliste skal gi trafikkovervakarane eit alarmsignal straks dei kjem inn i norsk farvatn.