Bruk av vikarbyråer skaper strid

SUS har avviklet den interne vikarpoolen til fordel for vikarbyråer. — Vi frykter at dette vil forringe kvaliteten på sykepleien, sier hovedtillitsvalgt, Stina Gustafsson.