Større rentekutt enn i Norges Bank

Banker som det siste halvannet året har gitt full rentepott til sine kunder, kan ha senket den effektive renten med mer enn styringsrenten.