Dyrking har ødelagt miljø

Flere tusen dekar verneverdige arealer i Jærregionen, Dalane og Ryfylke er forringet eller ødelagt de seinere årene, fordi kommunene har vært for slepphendte med nye regler for nydyrking.