Lite støtte til ConocoPhillips

ConocoPhillips får lite støtte rundt trusselen om at de må trekke seg fra Ekofiskfeltet, hvis de må å etterkomme kravene fra Petroleumstilsynet.