Opplysningstjenesten lever i nytt selskap

Et nytt selskap, Hawa Inc., eier nå rettighetene til nummeropplysningen 1888. Tjenesten blir drevet videre i nytt driftsselskap, Nuxia AS, med ny leder, Odd Arne Berge. Berge opplyser at tjenesten er i drift med fem nye ansatte i Sandnes.