Prosafe satser i fjerne farvann

Ved starten i 1997 hentet Prosafe 100 prosent av sin inntjening i Nordsjøbassenget. I dag tjener selskapet 70 prosent av sine penger utenfor Nordsjøen.