Akselsen fastholder privatisering

— Enorme endringer i verdens oljenæring tvinger fram privatisering av Statoil. Nye utfordringer krever nye rammevilkår.