Kontrakter sikrer arbeid til 90

Maritime Well Services har inngått to kontrakter til en verdi av 250 millioner kroner.