Nytt dataprogram hjelper fiskebåter

EGERSUND: Et nyutviklet dataprogram for informasjon til skips— og offshorebransjen gjør det lettere å ferdes i Nordsjøen, påstår stifterne av den nye meldesentralen Imfos med hovedbase i Egersund. Ifølge daglig leder Kjell Moen retter meldesentralen i første omgang virksomheten mot informasjon til fiskeflåten.