Oljestreiken: Arbeidsgiverne synes kravet erurimelig

Natt til lørdag kom det til streik ioljesektoren, og oljeproduksjonen på Draugen-feltet er lammet.Oljearbeiderne ønsker seg fleksibel pensjonsalder fra 57 år til 62år, men arbeidsgiversiden karakteriserer kravet somurimelig.