• 38 studenter skal tas opp på masterstudiet i sykepleie ved Universitetet i Stavanger, UiS. Her et bilde fra Åpen dag ved UiS i 2013 der en elektronisk simulator - SimPad fra Laerdal blir presentert. Vilde Aarrestad lytter etter pust. Universitetslektor Cecilie Haraldseid (t.v.) med SimPad-en som styrer dukken Karl sin kropp. Signe Vold og Else Marie Lobekk (t.h.) blir også kjent med stumme Karl i sengen på sykepleie- Laboratoriet. Fredrik Refvem

Ny master i sykepleie ved UiS

Til høsten starter Universitetet i Stavanger (UiS) masterutdanning i sykepleie med spesialiseringer i intensiv-, anestesi— og operasjonssykepleie.