SR-bank øker renten

Sparebank 1 SR-bank besluttet i går å setteopp renten på innskudd og utlån. Grunnen er de siste økningene ipengemarkedsrenten og renteøkningen som Norges Bank vedtok 10.august.