FN skjerper sikkerheten for tankskip

FNs skipsfartsorganisasjon IMO går trolig inn for de nye reglene om sikkerhet for tankskip som EU allerede har vedtatt. Det ble klart på et møte før helga, melder NRK.