Regjeringen satser på studentboliger i Oslo

Regjeringen setter av 44 millioner kroner til bygging av 1.000 studentboliger neste år. Halvparten av boligene skal bygges i Oslo.