Norske husholdninger skylder 781 milliarder

Norske husholdninger hadde ved utgangen av august en samlet gjeld på 781,3 milliarder kroner.