- Fra nå må det skje i sentrum

I Sandnes kommer de nye butikkene i sentrum. I Stavanger mener sentrumsgeneral Karl-Jan Søyland at det var feil å la bydelssentrene overta så mye byhandel.