Milliondrypp til vannprosjekt

Statoil deler kroner og kunnskap med grunnvannselskapet Agwa etter funn av gigantisk vannkilde i Tanzania.