• Thomas Førde

Norsk maritim næring skal bli verdas mest miljøvennlege