Nye skip for miljøet

— Ny type gasstankskip kan spare miljøet for ti ganger hele Norges utslipp av klimagassen CO2.