En siktelse kan stå ved lag i lang tid

Siktelsen mot en person kan opprettholdes helt til det blir tatt et påtalemessig standpunkt i saken.