• Mark Lennihan, Associated Press / Scanpix)

Bodhild Baasland gikk god for IBM-bløffen

I en mail til en sentral kreditor i februar i år bekreftet Bodhild Baasland at sønnen var i ferd med å selge IT-prosjekter til IBM. Seinere har Bjarte Baasland gjennom sin forsvarer forklart at IT— historien var en ren bløff.