Protest mot utbygging av Saudavassdragene

Norges Naturvernforbund og de politiske ungdomsorganisasjonene krever at planene om utbygging av Saudavassdragene skrinlegges.