BKK-utbytte på 175 millioner

Styret i kraftselskapet BKK tilrår å betale et utbytte på 175 millioner kroner for 2000. Det endelige årsregnskapet viser et konsernresultat etter skatt på 346 millioner kroner, det beste resultat i selskapets historie.