Flytende hønsegjødsel i hagen

Jan Rege er en driftig jærsk bonde. I tillegg til å produsere egg,korn og gulrøtter, lanserer han nå et nytt produkt for norskehageplener: Flytende hønsegjødsel.