Hva blir prisen på CO2-utslipp?

Nystartede Point Carbon AS skal gi råd til verdens største selskaper om hvordan kvoteprisen på CO2-utslipp vil utvikle seg. I 2008 kan det frie markedet for CO2-kvoter være etablert.