Fortsatt tro på rentekutt i desember

Økonomer tror Norges Bank vil sette ned renta i desember, selv om statsbudsjettet oppfattes som ekspansivt.