Håper på ytterligere svekket krone

Industrien håper at rentenedgangen skal føre til ytterligere svekkelse av krona og bidra til stabilitet i valutamarkedet.