Lekkasje stanser gassproduksjonen på Sleipner

Gassproduksjonen på Sleipner-feltet er stanset på grunn av lekkasjei en rørledning på Kårstø.