Prinsippet om likelønn blir svekket

Kommunene ønsker seg mer lokal lønnsfastsettelse — blant annet for å kunne lokke til seg ettertraktet arbeidskraft med høyere lønninger.