«Innboforsikringen bør dekke jobbtap»

Høyesterettsadvokat Håkon Helle er enig med Henning Jakhelln i at det har vært en utvikling i gal retning, sett fra arbeidstakers ståsted.