Sterk økning i økonomisk straff

De økonomiske straffereaksjonen for forbrytelser øker. I fjor ble 46 prosent av forbrytelsene ilagt straff i form av forelegg eller bøter.