SAS kraftig irritert over Konkurransetilsynet

— Et tilbakeslag til tiden før fri konkurranse ble innført iluften. Slik kommenterer visekonsernsjef Gunnar Reitan i SASKonkurransetilsynets forslag om å gjøre inngrep mot bonusordningerog storkunde- og reisebyråavtaler.