Rogaland trenger en ny Rettedal

Tiden er moden for å ta i bruk naturgass i stor skala på land i Norge. Av alle fylkene har Rogaland det aller beste utgangspunkt, sier Arve Johnsen, og etterlyser en politiker med handlekraft.