Kværner skal oppgradere Mongstad-raffineriet

Kværner har inngått en kontrakt verd 640 millioner kroner med Statoil om oppgradering av raffineriet på Mongstad.