Nærbø meieri utgått på dato?

Under jorda på Nærbø ligg Norges fremste merkevare — Jarlsberg - til modning. Samtidig er tanken på meierinedlegging sendt til modning i meieri-organisasjonen.