Sjøkartverket midt i svevet

Intellektuell kapital er et annet navn på de samlede kunnskapene og erfaringene menneskene i en organisasjon har — og forholdet mellom mennesker.