For dårlige rutiner hos kjemi-firma

Statens forurensningstilsyn (SFT) mener DPI Chemical Industrier AS på Kvål har for dårlige rutiner for å unngå forurensning fra lagring av farlige kjemikalier. SFT varsler at de vil vurdere å ilegge bedriften en tvangsmult om de ikke fikser forholdene innen 3. september. Dette skjer etter at tilsynet alt i august i fjor var på befaring på Kvål og fant flere mangler. SFT mener påleggene som da ble gitt, ikke er fulgt opp skikkelig.