Elever i kø koster dyrt

Hvert eneste år framover øker elevtallet i den videregående skolen i Rogaland. De store ungdomskullene koster fylkeskommunen dyrt.