Høy pris for å si ifra om kritikkverdige forhold

Stadig flere norske arbeidstakere får munnkurv når de ønsker å varsle om forhold på arbeidsplassen som de mener er kritikkverdige og har stor betydning for allmennheten.